Oferta

Specjalizujemy się w kompleksowej geodezyjnej obsłudze inwestycji drogowych i mostowych

Zakres usług geodezyjnych, świadczonych przez naszą firmę, obejmuje:


1. Geodezyjna obsługa inwestycji:

  • mapy do celów projektowych i planistycznych (analogowe i cyfrowe),
  • badanie stanu władania,
  • obsługa geodezyjna budowy,
  • inwentaryzacja powykonawcza
  • obsługa geodezyjna systemów sterowania maszyn 3D.

2. Pomiary osiadania i odkształceń. 
3. Pomiary do budowy numerycznego modelu terenu. 
4. Inwentaryzacja sieci podziemnego i nadziemnego uzbrojenia terenu. 
5. Pomiary osnów geodezyjnych. 
6. Ewidencja (kataster) gruntów i budynków:

  • podziały działek,
  • wznowienia granic i rozgraniczenia nieruchomości,
  • projekty, zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków


Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym zapewniającym wymagane dokładności i pozwalającym na precyzyjny i szybki pomiar.