Realizacje

Realizacje które wykonuje/wykonała nasza firma

Obsługa geodezyjna robót linowych hydroinżynieryjnych w roku 2011

W roku 2011 wykonaliśmy prace geodezyjne związane ze sporządzeniem map do celów projektowych, obsługą geodezyjną oraz wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla łącznej długości 21 km wałów oraz koryt rzek i potoków: rz. Wisły, rz. Małej Wisły, rz. Uszwicy, rz. Uszewki, rz. Wieprzówki, pot. Bilęcinianka, pot. Niedźwiedź, pot. Pleśnianka. Prace prowadzone były na zlecenie firmy PEKUM.

Obsługa geodezyjna robót linowych hydroinżynieryjnych w roku 2010

W roku 2010 wykonaliśmy prace geodezyjne związane ze sporządzeniem map do celów projektowych, obsługą geodezyjną oraz wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla łącznej długości 11 km wałów oraz koryt rzek i potoków: rz. Wisły, rz. Małej Wisły, rz. Kisieliny, rz. Uszwicy, rz. Uszewki, pot. Bella, pot. Niedźwiedź, pot. Leksandrówka. Prace prowadzone były na zlecenie firmy PEKUM.

Przebudowa Dr. Krajowej nr 79

W roku 2010 zakończyliśmy prace geodezyjne przy Przebudowie DK 79 na odcinku Wyszmontów-Sobótka km 170+787 do 180+200 wraz z wznowieniem pasa drogowego. Prace wykonywane były na zlecenie firmy SKANSKA.

Zbiornik wodny w miejscowości Stróże

W roku 2010 prowadziliśmy prace geodezyjne związane z realizacją zadania: „Zbiornik wodny w miejscowości Stróże, gm. Grybów pow. Nowosądecki”. Prace prowadzone były na zlecenie firmy ENERGOPOL KATOWICE. Projekt nie został zakończony z powodów protestów organizacji proekologicznych.

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w Rzeszowie

W roku 2010 zakończyliśmy kompleksową obsługę geodezyjną budowy skrzyżowania bezkolizyjnego (wiaduktu) ulic Krakowskiej i Ofiar Katynia/Kotuli wraz z ich przedłużeniem w Rzeszowie. Prace prowadzone były na zlecenie firmy SKANSKA SA

Budowa nowego mostu w m. Wólka Niedźwiedzka

W roku 2010 Zakończyliśmy kompleksową obsługę geodezyjną budowy nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Trzebośnica w m. Wólka Niedźwiedzka w km 62+839 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk wraz z adaptacją dojazdów do mostu od km 62+768,00 do km 62+952,16 i budową kanalizacji deszczowej oraz budową i rozbiórką mostu tymczasowego. Prace realizowane były na zlecenie firmy SKANSKA SA

PierwszaPoprzedniaOstatniaNastępna