Realizacje

Realizacje które wykonuje/wykonała nasza firma

Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów; odc. Tarnów - Żabno

W roku 2017 rozpoczęto obsługę zadnia pod nazwą rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów; odc. Tarnów - Żabno. Zadanie to realizowane jest w formule Projektuj i Buduj. W ramach obsługi geodezyjnej wykonano mapy do celów projektowych dla dorgi o długości 13km, wyonano podziały 150 działek oraz prowadzona jest bieżąca obsługa geodezyjna. Prace realizowane sa na zlecenie formy Skasnka.

DW 964 odcinek Niepołomice - Wola Zabierzowska

W roku 2017 zakończono prace geodezyjne przy modernizacji DW 964 etap I: odcinek Niepołomice - Wola Zabierzowska zadanie 3: od odc. 380 km 0+326 do odc. 380 km 2+803. Prace prowadzono na zlecenie formy Skanska.

Roboty zrealizowane dla firmy Strabag w 2017 roku

W roku 2017 dla firmy Strabag zrealizowano obsługę geodezyjną dla inwestycji: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T w miejscowości Słopiec” – na odcinku od km: 8+723 do km 9+721, 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3555W Gr. Woj. - Pakosław - Iłża, na odcinku długości 945 m od km 3+700 do km 4+645, 3. Remont drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk ul. Kościelna w m. Przytyk odcinek długości 417 m od km 8+884 do km 9+301, 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przydworzyce, 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, dł. 1,195 km - etap I, 6. Pomiar terenu "zero" dla planowanej odbowdnicy Włoszczowej, 7. Pomiar terenu "zero" dla planowanej odbowdnicy Czeczyna, 8. Remont DK-19 Kuźnica - Barwinek w km 270+738 do 276+920 oddcinek Lipowica - Trzciana.

Budowa sieci CO zrealizowana w roku 2017

W roku 2017 dla firmy Erion zrealizowano prace geodezyjne przy budowie siec CO w Krakowie, Białym Dunajcu, Bańskiej Niżnej i Zakopanem. Łączna długość wybudowanej sieci CO wyniosła około 2km.

Roboty zrealizowane dla firmy Berger Bau w roku 2017

W roku 2017 dla firmy Berger Bau zrealizowano: 1. przebudowa odcinka autostrady A4 w miejscu PPO w msc. Staniątki w km od 436+457.10 do km 437+502.64, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów – Ojców – Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km. 3+092 – 4+027 ETAP V, 3. Przebudowa DP1814K ul. Starowiejska w Osieku, 4. Remont drogi dojazdowej na odcinku 2,7km do kompleksu wojskowego w Kłaju.

Mapy do celów projektowych i podziały ZRID zrealizowane w roku 2016

W roku 2016 wykonano kilka map do celów projektowych obejmujących około 10 km dróg i wykonano podziały około 100 działek z związku z planowanymi inwestycjami ZRID.

PierwszaPoprzedniaOstatniaNastępna