Realizacje

Realizacje które wykonuje/wykonała nasza firma

Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w wydziale nr V KWK "Wieczorek" w celu ograniczenia strat energii.

W roku 2015 zrealizowaliśmy przebudowę sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w wydziale nr V "Wieczorek" w celu ograniczenia strat energii w kierunku osiedla Kolista i Batalionów Chłopskich. Przebudowa obejmujmowała zadania A-E o łącznej długości 3,2km. Prace prowadzone były na zlecenie firm ERION i ISOPLUS.

Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły - Przeciszów - Las - Dwory II w km 0+000 - 2+300, 2+500 - 6+400

W roku 2015 zrealizowaliśmy rozbudowę prawego wału rzeki Wisły - Przeciszów - Las - Dwory II w km 0+000 - 2+300, 2+500 - 6+400. Prace prowadzone były na zlecenie firmy PEKUM.

Przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Podwale i Straszewskiego w Krakowie

W roku 2015 zrealizowaliśmy przebudowę torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Podwale  i Straszewskiego w Krakowie. Prace prowadzone były na zlecenie firmy SKANSKA.

Roboty zrealizowane dla STRABAG w roku 2015

W roku 2015 zrealizowaliśmy kilkanaście inwestycji z firmą STRABAG. Były to przebudowy i remonty dróg gminych, powiatowych, wojewódzkich i leśnych. Łączna długość dróg wyniosła około 50 km.

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rudnicki w km 0 450-6 000 m. Sułkowice

W roku 2015 zrealizowaliśmy obsługę geodezyjną dla zadania usuwanie szkód powodziowych na potoku Rudnicki w km 0 450-6 000 m. Sułkowice. Prece zrealizowano na zlecenie firmy SKANSKA.

Roboty zrealizowane dla SKANSKA w roku 2015

W roku 2015 zrealizowaliśmy z firmą SKANSKA kilkanaście zadań na terenie miasta Krakowa polegających na remontach ulic o łącznej długości 20km. Poza tym wykonaliśmy obsługę geodezyjną przebudowy ul. Bartla, oraz prowadziliśmy obsługę geodezyjną budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadziliśmy też obsługę geodezyjną zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina w miejscowości Żegocina w km 8+395–8+465.

PierwszaPoprzedniaOstatniaNastępna