Realizacje

Realizacje które wykonuje/wykonała nasza firma

Łącznik autostradowy A-4 / DK-4 w Brzesku

W roku 2016 zakończyliśmy kompleksową obsługę geodezyjną budowy drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na A4 a DK4 jako docelowego przebiegu DK75. Prace realizowano na zelcenie firmy IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.

Przebudowa DK9 - ul. Żółkiewskiego w Radomiu

W roku 2015 zrealizowaliśmy przebudowy  DK 9 - ul. Żółkiewskiego w Radomiu etap I. Przebudowa polegała na dobudowaniu drugiej jezdni i budowie węzła bezkolizyjnego na skrzyżowaniu DK9 z linią kolejową. Nad linią kolejową zostały wybudowane 2 wiadukty w ciągu każdej z jezdni drogi krajowej. Układ drogowy to węzeł wraz z łącznicami i drogami serwisowymi. Prace prowadzone były na zlecenie firmy STRABAG

Rozbudowa DW869 łączącej A4 z S19 w Rzeszowie

W roku 2015 zrealizowalismy rozbudowę DW 869 łączącej A4 z S19 połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącą DK9 i linią kolejową L-71 w miejscowości Rzeszów. Prace wykonano na zlecenie firmy STRABAG.

Rozbudowa DW728 Grójec - Nowe Misto n/Pilicą - odcinek 0+500 do 20+809

W roku 2015 zrealizowaliśmy rozbudowę DW728 Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - odcinek 0+500 do 20+809. Była to gruntowna przebudowa drogi wojewódzkiej z przebudową i budową infrastruktury technicznej, przebudową jednego obiektu mostowego i budową ronda. Prace zrealizowano za zlecenie firmy STRABAG.

Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w wydziale nr V KWK "Wieczorek" w celu ograniczenia strat energii.

W roku 2015 zrealizowaliśmy przebudowę sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w wydziale nr V "Wieczorek" w celu ograniczenia strat energii w kierunku osiedla Kolista i Batalionów Chłopskich. Przebudowa obejmujmowała zadania A-E o łącznej długości 3,2km. Prace prowadzone były na zlecenie firm ERION i ISOPLUS.

Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły - Przeciszów - Las - Dwory II w km 0+000 - 2+300, 2+500 - 6+400

W roku 2015 zrealizowaliśmy rozbudowę prawego wału rzeki Wisły - Przeciszów - Las - Dwory II w km 0+000 - 2+300, 2+500 - 6+400. Prace prowadzone były na zlecenie firmy PEKUM.

PierwszaPoprzedniaOstatniaNastępna